Ισπανικό Έργο (Spanish Project)

eTwinning project

"Compiling poetry, music & paintings"

"Συνταιριάζοντας ποίηση, μουσική και ζωγραφική"

Spanish Project:

Vinyes Verdes Vora El Mar

Els aiguamolls

Dona 'm la ma

The Painters