Μαθητές

Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων

Έτος Κλίμακα Βαθμολογίας Αριθμός μαθητών Ποσοστό %
2
0
1
0
18 - 20 8 11,11
15 - 18 20 27,78
10 - 15 19 26,39
0 - 10 25 34,72
2
0
0
9
18 - 20 10 14,71
15 - 18 14 20,59
10 - 15 17 25
0 - 10 27 39,71
2
0
0
8
18 - 20 13 17,57
15 - 18 18 24,32
10 - 15 27 36,49
0 - 10 16 21,62

 

Επιτυχόντες μαθητές του σχολείου μας σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Έτος Σύνολο
μαθητών
επιτυχ
όντες
ποσοστό επιτ σε
ΑΕΙ
ποσοστό επιτ σε
ΤΕΙ
ποσοστό
2010

2009

68

66

50

42

73,5%

63,6%

31

27

45,6%

40,9%

19

15

27,9%

22,7%


2008

69

57

82,6%

39

56,5%

18

26,1%

 

 

Ονομαστική κατάσταση επιτυχόντων μαθητών του σχολείου μας 2010

Ονομαστική κατάσταση επιτυχόντων μαθητών του σχολείου μας 2009

Ονομαστική κατάσταση επιτυχόντων μαθητών του σχολείου μας 2008