Εκπαιδευτικό Υλικό

Στους υπερσύνδεσμους που ακολουθούν θα βρείτε υλικό από καθηγητές του σχολείου μας για μαθήματα σχετικά με:

Βιολογία από τη σελίδα του Βιολόγου μας Γιασεμή Ηλία

Φυσική από τη σελίδα του Φυσικού μας Μάργαρη Διονύση

Χημεία από τη σελίδα του Χημικού Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη